Blog With Large Image

Partnerství 2014+

Vážení přátelé z NNO. Poslední dvě plenární zasedání Pracovní skupiny NNO rozhodla o vytvoření odborné sekce „Partnerství NNO 2014+“ podle článku VII, odst. 3, písm. d) Pravidel jednání Pracovní skupiny NNO (schválených dne 16. 10. 2012 na 13. plenárním zasedání Pracovní skupiny NNO).