Partnerství 2014+

Partnerství 2014+

Vážení přátelé z NNO. Poslední dvě plenární zasedání Pracovní skupiny NNO rozhodla o vytvoření odborné sekce „Partnerství NNO 2014+“ podle článku VII, odst. 3, písm. d) Pravidel jednání Pracovní skupiny NNO (schválených dne 16. 10. 2012 na 13. plenárním zasedání Pracovní skupiny NNO). Tato nová sekce Pracovní skupiny NNO naváže na dosavadní práci platformy „Partnerství NNO 2014+“, která působí v rámci Pracovní skupiny NNO od února 2013. Členství v Partnerství NNO 2014+ vzniká prohlášením zájmu. To je možné učinit osobně na zasedání PSNNO nebo elektronicky, prostřednictvím tohoto formuláře.

Sekce „Partnerství NNO 2014+“ se bude zabývat další přípravou příštího programového období Evropských sociálních a investičních fondů (ESIF) a koordinací vyjednávacích týmů zástupců NNO v Radě ESIF, v jejích pracovních skupinách a v připravovaných operačních programech. Podrobnější náplň činnosti a interní pravidla pro svá jednání si odborná sekce vymezí sama na svých zasedáních. Pracovní skupina NNO se bude i nadále scházet na svých plenárních zasedáních a zabývat se převážně jinými tématy důležitými pro nestátní neziskové organizace v ČR.

Ing. Aleš Sedláček, koordinátor Partnerství 2014+, PhDr. Karel Schwarz, tajemník Pracovní skupiny NNO

V případě zájmu o členství v této odborné sekci, vyslovte souhlas, vyplněním údajů níže a odešlete stisknutím tlačítka "Submit":

Jako oprávněný zástupce níže uvedené organizace prohlašuji, zájem o členství v odborné sekci „Partnerství NNO 2014+“.

odkaz na přihlašovadlo je zde:

Operační program: 
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Viditelnost skupinového obsahu: 
Veřejný