Připomínkování návrhu MŠMT - OP VVV

Soubory: 
Forum
Operační program: 
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Viditelnost skupinového obsahu: 
Veřejný