Výzkum, vývoj a vzdělávání

Novinky z OP

Partnerství 2014+

Vážení přátelé z NNO. Poslední dvě plenární zasedání Pracovní skupiny NNO rozhodla o vytvoření odborné sekce „Partnerství NNO 2014+“ podle článku VII, odst. 3, písm. d) Pravidel jednání Pracovní skupiny NNO (schválených dne 16. 10. 2012 na 13. plenárním zasedání Pracovní skupiny NNO). Tato nová sekce Pracovní skupiny NNO naváže na dosavadní práci platformy „Partnerství NNO 2014+“, která působí v rámci Pracovní skupiny NNO od února 2013. Členství v Partnerství NNO 2014+ vzniká prohlášením zájmu.

Připomínkování návrhu MŠMT - OP VVV

V souboru níže je kompletní forum k připomínkování návrhu MŠMT k programu OP VVV.

Sklad dokumentů

IROP programové dokumenty

IROP programové dokumenty. Průběžně nahrávány aktuální.

Indikátory výsledku a výstupu

Indikátory výsledku a výstupu. Průběžně nahrávány aktuální.

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence. Průběžně nahrávány aktuální.

Kulaté stoly k tématům OP VVV

Kulaté stoly k tématům OP VVV: zápisy a prezentace. Průběžně nahrávány aktuální.

Materiály MŠMT

Materiály MŠMT, velmi různorodé. Průběžně aktualizovány.

Priority NNO v OP 2014+

Priority NNO v OP 2014+.

Připomínky OP VVV a jejich vypořádání

Připomínky OP VVV a jejich vypořádání.

Řídící výbor OP VVV

Řídící výbor OP VVV.

Rozdělení finanční alokace OP VVV

Rozdělení finanční alokace OP VVV.

Verze dokumentu OP VVV

Verze dokumentu OP VVV. Průběžně aktualizováno.

Výstupy ANNO

Výstupy ANNO.

Zápisy z jednání Rady pro fondy SSR

Zápisy z jednání Rady pro fondy SSR. Průběžně nahrávány aktuální.

Členové skupiny