IROP programové dokumenty

Operační program: 
Výzkum, vývoj a vzdělávání

IROP programové dokumenty. Průběžně nahrávány aktuální.

Soubory: 
Programový dokument IROP verze 3.0 (k 20.9.2013)
Viditelnost skupinového obsahu: 
Veřejný